DELA

EU-kommission ger svar om avbytarstöd

EU-kommissionen vill inte skära ner i jordbrukarnas socialskydd.
Det svaret fick Europaparlamentariker Nils Torvalds av EU:s jordbrukskommissionär gällande sin skriftliga fråga om avbytarstödet på Åland.
Tidigare i höstas förekom uppgifter om att EU-kommissionens nya förordning om stöd inom jord- och skogsbrukssektorn skulle innebära komplikationer för avbytarservicen på Åland.
Vissa tolkade förordningen som att maximalt tre månader kan beviljas för sjukledighet och maximalt sex månader för föräldraledighet, vilket alltså skulle innebära en kraftig försämring för jordbrukare jämfört med dagens läge och sätta jordbrukare i en situation som är mycket sämre än andra yrkeskårer.
Europaparlamentariker Nils Torvalds ställde därför en skriftlig fråga till EU-kommissionen för att klargöra saken.
Så här lyder svaret:
”Ersättning för avbytartjänster inom jordbruket anses utgöra statligt stöd. Detta är dock inte fallet med ersättning för sjukledighet, mamma- och föräldraledighet eller liknande, som antingen omfattar alla ekonomiska sektorer eller betalas ut via allmänna sjukförsäkringssystem som bygger på solidaritet.”
När det gäller begränsningarna om tre och sex månader sägs att:
”I vederbörligen motiverade fall får kommissionen dock godkänna en längre tidsperiod.
Det är därför upp till de finska myndigheterna att anmäla särskilda stödordningar till kommissionen för godkännande, tillsammans med vederbörliga motiveringar för perioder som är längre än de som avses i riktlinjerna.”
– Det lät mycket märkligt att EU skulle tvinga Åland och riket att skära ner i jordbrukares socialskydd. Jordbrukskommissionärens svar är därför mycket välkommet då det klargör att så inte är fallet, säger Nils Torvalds.
– Genom ett vanligt notifieringsförfarande till EU-kommissionen kan stödet fortsätta om landskapsregeringen så önskar. Det är landskapets behörighet att besluta hurudant avbytarsystem man vill ha – det ska inte EU peta i.

Heidi Hendersson