DELA

EU frågar alla om snuset

Nu och fram till den 19 november kan vem som helst tycka till om EU:s tobaksdirektiv och om snusets framtid.
Åsikterna registreras på nätet och tas senare i beaktande då kommissionen ser över direktiven.
EU-kommissionen skall revidera unionens tobaksdirektiv.
– Det här betyder att, det i Finland omdebatterade, snusförsäljningsförbudet kommer att vara på bordet, säger europaparlamentariker Carl Haglund i ett pressmeddelande som har rubriken ”Snusfrågan avgörs nu”.
– Revideringen av direktivet inleds med ett så kallat offentligt samråd där alla där alla EU-medborgare, företag och myndigheter kan tycka till om snusförbudet. Jag vill därför passa på att uppmuntra så väl kritiker som anhängare av den nuvarande snuspolitiken att säga sitt.


Kontaktat kommissionen
Det offentliga samrådet hittar man på EU:s hemsida http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm men all text är uteslutande på engelska.
– Vi har kontaktat kommissionen och påpekat att alla i målgruppen i Finland och Sverige inte nödvändigtvis behärskar engelska, säger Haglunds åländske specialmedarbetare Wille Valve.
– De tog till sig feedbacken och det finns hopp om att samrådet publiceras också på svenska och finska.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen