DELA

EU-finansiering utreds för miljöresurscenter

– Vi är i utredningsfasen än så länge.
Så sammanfattar Ålands handelskammares vd Daniel Dahlén arbetet med det kommersiella resurscenter för försäljning av miljötekniktjänster som ingår i AICIS miljöprojekt.
I AICIS ansökan om Paf-medel för det stora miljöprojektets andra år nämns resurscentret som det främsta av de projekt som uppstått ur fjolårets idéverkstad. Meningen är att ett bolag ska bildas som säljer tjänster till lokala förtag som är i behov av hjälp med att välja miljöteknik eller miljöledningssystem.
Handelskammaren har involverats i arbetet med miljöcentret.
– Vi håller på och utvärderar den marknadsundersökning som gjordes bland 50 åländska företag om vad de behöver för tjänster på det här området. Det finns en efterfrågan hos företag med färre än 50 anställda, konstaterar Daniel Dahlén.

EU-pengar?
En affärsplan ska utarbetas och finansieringen ska utredas. Det ska också klarläggas vilka delar som ska drivas affärsmässigt och vilka delar som kräver en annan lösning.
– Vi utreder finansiering på kommissionsnivå inom EU enligt modell från Danmark. Det kan eventuellt göras i smarbete med andra regioner för att lyfta miljö- och energifrågorna.
Han hoppas att ett förslag kan presenteras ganska snart.
Är företagen villiga att betala för miljötekniktjänsterna?
– Ja, så har vi läst marknadsundersökningen. Behovet finns.
Behov behöver ju inte alltid vara samma sak som vilja att betala – det har vi sett till exempel när det gäller producentansvarighetslagen om förpackningsåtervinning.
– Om det finns intresse av att investera så blir det ett bolag.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax