DELA

EU-domare hjälper till med snusfrågan

Sir David Edward, före detta domare vid EU-domstolen, ska komma med ett utlåtande om snusförsäljningen.
Landskapsregeringen menar att snusfrågan påverkar Åland negativt och hoppas därför att detta kan leda till en lösning.
Landskapsregeringen har anlitat professor emeritus Sir David Edward för att skriva ett utlåtande angående snusförsäljningen på Östersjön. Sir David har bland annat arbetat som domare vid EU-domstolen mellan år 1992 och 2004 och är efter pensionen fortfarande aktiv som domare och medlare.
Minister Mats Perämaa hade i fredags ett möte med Sir David Edward, tillsammans med Ulf Sundqvist och Kaisa-Maria Soro från konsultbyrån Kreab & Gavin Anderson.

Flaggbyten
Enligt EU:s gällande tobaksdirektiv är snus förbjudet i alla medlemsstater förutom Sverige. Enligt EU-kommissionen får endast svenska fartyg på svenskt vatten sälja snus, vilket har resulterat i att flera åländska fartyg bytt till svensk flagg.
– Dessa flaggbyten har påverkat den åländska ekonomin negativt, varför landskapsregeringen arbetat med att hitta en lösning, skriver Anna-Lena Sjöberg, sakkunnig i Europarätt vid landskapsregeringen, i ett pressmeddelande.
Just nu pågår en översyn över EU:s tobaksdirektiv och kommissionen planerar att lägga fram ett nytt lagförslag i början av nästa år.
– I samband med det har frågan fått ny aktualitet och landskapsregeringen hoppas att Sir David Edwards utlåtande ska ge underlag för en för Åland positiv lösning, står det i pressmeddelandet. (lf)