DELA

EU byter kurs om sälskadorna

Frågan om sälskadeersättningar har nu tagit ett stort kliv framåt.
EU har börjat visa förståelse för situationen för yrkesfiskare i Östersjön.
Nu är en tröskel överskriden på vägen mot en ändrad syn på skadorna som sälar orsakar fiskenäringen. EU-parlamentets fiskeriutskott fattade i går ett beslut på förslag av de finländska EU-parlamentarikerna i utskottet, tidigare Carl Haglund och numera hans efterträdare Nils Torvalds.
Utskottet godkände en skrivning som ska möjliggöra ekonomisk kompensation för skador och förluster som säl och skarv åstadkommer. Sedan tidigare betalar landskapet ut ersättning till yrkesfiskare som får sin fångst decimerad av sälarnas aptit på fisk, men gårdagens beslut i Fiskeriutskottet visar på en förändrad syn på sälproblematiken från EU:s sida.
– Nu har vi kommit över tröskeln och EU blir tvunget att ta ställning, säger Torvalds, som i går blev officiellt vald till ny viceordförande för Europaparlamentets fiskeriutskott.
Tidigare har man kämpat för att ens få frågan upp på agendan. Frågan är besvärlig medger Torvalds och varenda fiskare känner till problemen med sälar.
– Det finns tusen förklaringar till att sälarna ger sig på fångad fisk, men istället för att lösa problemet med gevär kan man sköta det med pengar.
Tror du att det här förslaget går igenom?
– Det är en fråga jag inte är ensam herre över, det enda vi kan göra är att pressa på.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds