DELA

EU-beslut om bin tas i september

I början av april förbjöd Jord- och skogsbruksministeriet export av bin från övriga Finland till Åland för att undvika att smitta de åländska bina med varroakvalstret, som inte förekommer på Åland.
Av samma anledning har landskapsregeringen begärt att EU-kommissionen godkänner ett exportförbud från hela unionen till Åland.
Förslaget skulle presenteras i början av juni, men det sköts upp på grund av tidsbrist.
– Förslaget presenterades den 2 juli. Beslutet fattas på mötet i början av september eftersom presentation och beslut inte sker på samma möte, säger landskapsregeringens specialrådgivare Hanna Bertell.
Vid presentationen var det inga andra medlemsstater som hade några negativa synpunkter.
Läs mer i papperstidningen! (tt-s/es)