DELA

Ett steg närmare nya Paf-kontoret

Paf gick i går ut med anbudsbegäran för ombyggnationen av huvudkontoret på Lövdalsvägen i Mariehamn.
Det är det första steget i byggarbetet som beräknas vara avslutat i slutet av maj 2016.
I samband med byggstarten och under ombyggnadsarbetet kommer större delar av personalen på huvudkontoret flyttas till ”Tillfället”-huset, som ligger i nära anslutning till det nuvarande huvudkontoret på Lövdalsvägen. Delar av personalen kommer att vara kvar på Lövdalsvägen under byggtiden.
När det ombyggda huvudkontoret planeras stå klart i slutet av maj 2016 kommer Lövdalsvägen kunna samla samtliga Pafs omkring 160 anställda i Mariehamn.
I samband med inflytten kommer också verksamheten på Elverksgatan flyttas över till Lövdalsvägen, som genom bygget utökas från dagens omkring 6 500 kvadratmeter till närmare 9 000 kvadratmeter.
Målet är att huvudkontoret efter ombyggnaden ska leva upp till riktlinjerna för ett passivhus och inte göra av med mer än 15 kWh per kvadratmeter och år.
Det nya huvudkontoret kommer under sommarhalvåret vara självförsörjande med förnyelsebar energi hämtad från vindkraft samt solceller som monteras på den nya kontorsfasaden och taket. (hh)