DELA

Ett steg framåt för gemensamma e-tjänster

Ålands digitala agenda, ÅDA, har kommit ytterligare en bit på vägen. Parterna har nu kommit överens om ett förslag till samverkansavtal där det fastslås hur parternas it-organisationer ska samordnas.
– Ålänningarna kommer att märka av det genom att man kan handlägga alla ärenden själv dygnet runt, säger ÅDA-chefen Anna-Lena Landereng.
Syftet med ÅDA är att säkerställa en mera kostnadseffektiv e-förvaltning genom att sammanföra e-tjänster, it-utveckling och it-drift på landskaps- och kommunnivå. På så sätt ska man både spara pengar och säkerställa kvaliteten, är tanken.
Det avtal som man nu har kommit överens om mellan parterna innebär, om det går igenom hos de politiska beslutsfattarna, att Mariehamns stad, landskapsregeringen, Ålands kommunförbund och ÅHS sammanför sina it-avdelningar för att effektivisera verksamheten.
– Det här är ett förslag till avtal och tjänstemannasidan är helt överens. Nu är det upp till politikerna, säger Anna-Lena Landereng.
Sedan den första mars är hon chef över hela ÅDA-projektet och sedan tidigare är hon it-chef för ÅHS. Till sin hjälp inom ÅDA har hon Terese Flöjt som ska sköta kommunikation och Runa Tufvesson som ska se till att besluten förankras hos landskapet och hos kommunerna.
Landereng räknar med att avtalet ska vara behandlat och – förhoppningsvis – påskrivet inom maj månad.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén