DELA

Ett par ÅAB-miljoner för Ömsen

Ömsen har förbundit sig att teckna aktier i Ålandsbankens nyemission åtminstone så mycket som nuvarande aktieinnehav förutsätter.
I pengar blir det ett par miljoner euro, berättar vd Göran Lindholm.
I går kom den komplettering av emissionsprospektet som föranleddes av Wiklöf Holdings storköp av Aktias hela ÅAB-innehav nyligen. Ursprungsprospektet som godkändes den 15 september har försetts med en korrigerad tabell och och fotnot gällande Anders Wiklöfs innehav.
De största ägarna har redan tidigare gett garantier för att minst 50 procent, det vill säga omkring 15 miljoner euro, av emissionen tecknas. Anders Wiklöf, Ömsen, Trygve Eriksson och föreningen Konstsamfundet har gett garantier medan Alandiabolagen endast gett teckningsförbindelse.
Enligt Göran Lindholm torde anledningen till Alandiabolagens agerande vara tidsbrist och inget annat.

Styrelsefråga
Tvekade Ömsen när det kom till nyemission?
– Nej.
Hur mycket kostar nyemissionen för Ömsen?
– Det blir ett par miljoner euro enligt det antal aktier vi äger i dag. Om Ömsen vill teckna aktier utöver det blir det en styrelsefråga. Först ska vi se hur handeln med teckningsrätterna går.
Den handeln tar sin början i dag och slutar den 6 oktober.
Vad tycker du om att Anders Wiklöf köpt Aktias aktier?
– Det är väl bra att inte en konkurrerande bank äger 10 procent av Ålandsbanken. Det är bra att aktierna är i åländska händer. Wiklöf får större ansvar för banken framöver.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre