DELA

Ett livsverk är sålt Bengt Granberg lämnar över Käringsundsbyn efter 40 år

Ett aktiebolag med läraren Hubertus von Frenckell som huvudägare har köpt turistföretagaren Bengt Granbergs livsverk, Käringsundsbyn i Eckerö.
Efter 40 år med Ålands största stugby trappar Bengt Granberg ner.
Affären slutfördes i går och på frågan om han är nöjd svarar Bengt Granberg:
– Jag måste smälta det lite, får se om jag sover något i natt.
Bengt Granberg tycker det trots allt är skönt att lämna över till ett företag som har ambitionen att utveckla turistanläggningen.

Fortsätter
Han fortsätter ändå som turistföretagare med sitt vilthägn i Käringsund, med gästhemmet på hemgården, ett par större uthyrningsstugor som inte ingår i försäljningen och med utflyktsbåten.
– Jag har 40 bäddar kvar, vilket är en medelstor turiströrelse. Det fortsätter jag med och har inga andra planer för tillfället, säger han.
Han räknar med att ha 3-4 personer anställda i sin rörelse.

Summa nämns inte
Det som har sålts är det outbrutna område som Käringsundsbyn ligger på, jämte fastigheterna, restaurangen, konferensanläggningen och 40 uthyrningsstugor. I köpet från Bengt Granbergs enskilda firma ingår också rätten till namnet Käringsundsbyn.
Någon köpesumma anges inte nu.
– Det är så lite så det täcks man inte tala om, skämtar Bengt Granberg.
Hur länge har du burit på tankarna att sälja?
– Dom har börjat växa fram under två-tre års tid. Jag har ingen som kan överta verksamheten och en överlåtelse är ett ofrånkomligt steg i något skede.

Artikel i Nyan
Det var bland annat efter en artikel i Nya Åland i somras om Bengt Granbergs 40 år med stugbyn, där han också gav funderingar på att börja trappa ner, som Eckerölinjens förra vd och Nya Ålands styrelseordförande, Jarl Danielsson, började sondera terrängen att få ihop en grupp intressenter.
Ett vilande aktiebolag har använts för att snabbt få en juridisk person, och namnet har ändrats till Ålands turisminvest ab. Delägare i bolaget är Hubertus von Frenckell, Jarl Danielsson, Sten Borenius, vilka tre utgör bolagets styrelse, samt Mikael Holm och Bror Boman.

Samlat intressenter
– Det är ju så att jag alltid har varit intresserad av turism och jobbat med det mer eller mindre hela livet, och när Bengt Granberg ville trappa ner så börja jag titta efter vad för människor som skulle kunna vara lämpliga att driva Bengts livsverk vidare. Jag har lyckats plocka ihop ett bra gäng, säger Jarl Danielsson.
Bror Boman är inom branschen sedan nio år ansvarig för Övernäsgården i Mariehamn. En anläggning som nu skall säljas av Eckerölinjen.
– Han är fantastisk på att se till att människor får den upplevelse de vill ha och den servicen de vill ha, kommenterar Jarl Danielsson.

Internationell erfarenhet
Huvudfinansiären Hubertus von Frenckell har också erfarenhet av turism.
– Han är kunnig inom internationell turism, varit mycket inom hotell- och restauration ute i Europa och har en examen ifrån England.
Mikael Holm har ett managementbolag inom rederinäringen.
– Han är en entreprenör och investerare som också reser mycket ute i världen och ser vad som är bra och vilka trender som finns.

It-kunnig
Sten Borenius utsågs nyligen som vd vid skylttillverkaren Cainby och har lång erfarenhet inom databranschen.
– Han är tekniskt sakkunnig inom it, det är ju ett område som är väldig viktigt idag, säger Jarl Danielsson.
Vad blir din insats?
– Jag har inte en operativ funktion, utan mer konsultativ, men jag ser väldigt mycket fram emot utvecklandet av Käringsund, som är den absolut ledande anläggningen på landsbygden.
Ålands turisminvest övertar Käringsundsbyn vid årsskiftet.