DELA

Ett års fängelse för trafiksabotage

Den medelålders man som olovligen tog sig in på bryggan på skärgårdsfärjan Ejdern har ett års fängelse att vänta.
Nyan berättade nyligen om trafiksabotaget, som brottsrubriceringen löd, som inträffade sommaren 2009. Mannen reste med Ejdern från Långnäs och efter cirka 1,5 timmar uppmärksammades besättningen om att han uppträdde störande i sittsalongen.
Styrmannen gick ner till salongen och tog den vinflaska mannen höll i handen och förpassade honom till sittsalongen under bildäck. Flaskan skulle han få tillbaka när Ejdern angjort Kökar.
Mannen ville dock ha tillbaka sin flaska och uppges ha gripit tag i styrmannen bakifrån samt tryckt sin knytnäve mot hans ansikte.
Sjöbevakningen kontaktades och skulle hämta honom vid Sottunga färjfäste. Men så långt han inte färjan innan mannen rusade in på bryggan med krav på att få vinflaskan tillbaka. På nytt ska han ha hotat med både slag och ord.
En besättningsman förde ner mannen till bildäck där han bands för att inte utgöra ytterligare hot.

Fara för liv
Tingsrätten bedömer att gärningen var ägnad att förorsaka allmän fara för liv och hälsa i trafiken eftersom färjan just då navigerade i vattnen kring Sottunga där stor koncentration krävs.
Utöver denna händelse dömdes mannen även för försök till misshandel och våldsamt motstånd mot tjänsteman, som skedde senare samma sommar i en affär samt för olovligt brukande. Han friades dock från åtalspunkten om hemfridsbrott och åtalet om olaga hot förkastades.
Mannen dömdes till totalt ett års fängelse. Att han tidigare dömts till ovillkorligt fängelsestraff inverkade på domen.
Ersättningar till mannens jurist, målsägande och vittnen betalas ur statsmedel.

Malin Tillström