DELA

Ett anbud på tjärasfalttransport

Bara ett anbud har lämnats in till landskapsregeringen på transport och slutligt omhändertagande av cirka 3.500 ton returasfalt med höga halter giftig stenkolstjära.
Vägingenjör Stig Janson hade inte öppnat anbudet på torsdagseftermiddagen, men han räknar med att föra det till trafikminister Veronica Thörnroos (C) för ett snabbt beslut Asfaltmassorna skall vara borta senast den 13 december.
PATRIK DAHLBLOM