DELA

Ett 12 meters kraftpaket som räddar människoliv

Ålands sjöräddningssällskap har under en veckas tid fått utföra övningsuppdrag med ett av räddningsbåtarnas flaggskepp, en båt som används av kollegerna i Sverige.
Att få en likadan står nu högst på sällskapets julklappslista.
Ålands sjöräddningssällskap behöver en ny båt till stationen i Hamnsundet i Saltvik. Den nuvarande är inte bara oändamålsenlig , den är farlig i vissa väder och det har till och med hänt att sjöräddarna inte har vågat ta risken att rycka ut med den.
I processen att hitta en ny har sjöräddningssällskapet bland annat vänt sig västerut och bett sina svenska kolleger demonstrera sin räddningsbåt eller, rättare sagt, räddningsenhet som båtarna heter på fackspråk. Eftersom samarbetet över Ålands hav är mycket gott var svenskarna inte sena att nappa på inbjudan och nyligen var två medlemmar i Svenska sjöräddningssällskapet här med enheten Rescue Handelsbanken Liv II.
Nya Åland bjöds in till Hamnsundet och vi behövde bara kliva ombord på Rescue Handelsbanken Liv II för att inse att det här handlar om en räddningsenheternas Rolls Royce.

Är kostnadseffektiv
I Sverige har Svenska sjöräddningssällskapet sedan 1996 satsat på att låta bygga en båt där sjöräddarna själva är med och påverkar i princip allting ombord. Båtarna byggs vid ett varv norr om Göteborg.
Den båt, som har varit på Åland är sällskapets trettionde. Dessutom har man levererat en båt till Färöarna som nu har som avsikt att beställa ytterligare två.
Varför är just den här modellen så populär?
– Den är oerhört kostnadseffektiv. Den kostar 8 miljoner svenska kronor (cirka 900.000 euro) och du får mycket båt för de pengarna, säger befälhavare Per Westerberg från Svenska sjöräddningssällskapets huvudkontor i Göteborg.
– Ju större båt du kör med desto svårare är den att hantera. Vi har hittat ett bra koncept i och med att vi kan påverka bygget så allt blir optimalt. Vi för en öppen dialog där för- och nackdelar hela tiden vägs mot varandra. En lösning som är bra vid en typ av räddningsmanöver kan kanske påverka en annan i negativ riktning.
Rescue Handelsbanken Liv II har en marschfart på drygt 30 knop och en toppfart på 39. Båten är 12 meter lång, 4 meter bred, går 1 meter djupt och drivs med vattenjet och två 500 hästkrafters Scania motorer. Hon är självresande, det vill säga vänder sig på rätt köl igen vid en eventuell kantring.
Läs mer i fredagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax