DELA

Etikdebatt med Anders Wiklöf

En debattkväll om etik, moral och pengar arrangeras i Mariehamns stadsbibliotek måndagen den 18 april klockan 18.30.
Inbjuden är kommerserådet Anders Wiklöf som i samtal möter tf kyrkoherde Kent Danielsson som inför kvällen skriver följande:
För något decennium sedan var det inte helt ovanligt att man tänkte: etik sysslar man med hemma och i privatlivet, men i affärslivet har man inte råd med en sådan lyx.
”Pengar luktar inte”, kunde man säga.
I dag visar det sig ofta att dålig etik betyder dålig ekonomi.
Etiskt tveksamma verksamheter förlorar allt mer och inte uteslutande i kundunderlag framför allt i möjligheterna att rekrytera kompetens Etiskt framstående verksamheter belastas av etiskt ifrågasatta ledare.
Frågan är: Hur vill vi ha det? (ka-f)