DELA

Ersättning för får dödade av lodjur

En fårägare i Sund får 400 euro i ersättning för får som rivits till döds av lodjur.
Den 6 oktober i fjol revs ett antal får på bete i Sund. Ägaren kontaktade landskapsregeringen och naturvårdsintendent Jörgen Eriksson inspekterade platsen samma dag, samt även dagen efter.
Så här skriver han i inspektionsprotokollet:
”Sammanlagt hittades tre döda får på betet. Av de hemtransporterade fåren uppvisade ett bitmärken på strupen, medan de andra inte hade några synliga skador. Två av de sistnämnda djuren dog natten efter.
Konstaterades att lo är den mest sannolika arten som kan komma i fråga här. Arten dödar sitt byte med strupbett. De omfattande skador som upptäcktes på de döda djuren i övrigt var sekundära, förorsakade av örn och kråkfåglar som ätit på bytesresterna.”
Den 31 december anhöll ägaren om ersättning för sex lamm, men landskapsregeringen betalar enbart för de tre rivna får som hittades vid besiktningen, samt ett annat som hade synliga skador och som dog natten efter.
Läs mer i papperstidningen! (ms)