DELA

Erland stoppar sig själv

Enligt Ålands radio och tv är det acceptabelt att Olof Erland (Lib) sänder ”samhällsinformation” i tv över Ålandskanalen inför lagtingsvalet.
Men inte enligt honom själv.
Efter att styrelsen för Ålands radio och tv godkänt ”Sosse-tv” över Ålandskanalen inför lagtingsvalet behandlades förfrågningar från Obunden samling och Olof Erland om liknande sändningar.
Båda fick grönt ljus för att sända egenproducerade program över Smedsböle. I onsdags förra veckan beslutade Ob att inte utnyttja den möjligheten.

Uppenbar reklam
I lördags vände sig Olof Erland till radio och tv-styrelsen och anhöll om att han får programtid först efter lagtingsvalet den 16 oktober.
Så här skriver lagtingsmannen:
”Mot bakgrund av mediedebatten är jag angelägen om att den samhällsinformation som jag avser att producera inte ska betraktas som reklam eller politisk propaganda.
Eftersom de tilldelade sändningstiderna är före lagtingsvalet den 16 oktober kan föreläsningarna i ”Grundläggande ekonomi” komma att betraktas som politisk reklam eller propaganda i stället för den samhällsinformation som är avsikten med programmen, särskilt som den ”samhällsinformation” som hittills sänts i Ålandskanalen är uppenbar politisk reklam.
Mot bakgrund av Ålands radio & tv:s public-service uppdrag enligt bolagsordningen borde, enligt min mening, redaktionen göra en bedömning om externt producerade program, som är ”samhällsinformation” och inte reklam, uppfyller vissa grundläggande krav.”
Läs mer i papperstidningen! (ms)