DELA

Erland: Monstret Mise kan bara bli bättre

LAGTINGET. Förebyggande verksamhet inom avfallshanteringen har hög prioritet inom EU. Debatten i går om EU:s avfallsdirektiv blev också en debatt om Mise. Olof Erland (Lib) kallade Mise ett monster, som nu faller i bitar.
Åland måste implementera EU:s avfallsdirektiv. Deadline var den 12 december i fjol, men miljöminister Katrin Sjögren (Lib) hänvisade till stor arbetsbörda på grund av många miljödirektiv vilket leder till att man ligger efter i schemat.
– Men det fina i kråksången är att vi redan har en avfallsplan som säger det som direktivet stipulerar, det vill säga förebyggande verksamhet. sade hon i lagtinget i går när hon presenterade förslaget till hur direktivet ska användas på Åland.
I direktivet nämns avfallshierarki där man prioriterar åtgärder. Högst upp i hierarkin finns som sagt förebyggande av avfall. Där behöver landskapets renhållningslag uppdateras. Det räcker inte med återanvändning eftersom det man återanvänder inte är avfall. Högt i hierarkin står också materialåtervinning I sista hand ska avfallet bortskaffas.

Monstret Mise
Och naturligtvis kom debatten in på Mise. Det är också landskapsregeringens Akilleshäl enligt Sundback, att inte kunna ge raka besked hur Mise ska fortsätta.
– Vi har haft ett monster, Mise, som nu faller i bitar och ger en möjlighet att bygga upp något nytt, tröstade Olof Erland (Lib).
Han kallade det ett drömuppdrag för en konsult.
– Vi har ett så dåligt system att det enbart går att göra det bättre.
Ärendet bordlades och behandlas igen av lagtinget den 16 mars.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds