DELA

Eriksson glad över Marina-beslutet

– Det är klart att jag är glad över beslutet, det är lite som kampen mellan David och Goliat, säger lumparlänningen Traute Eriksson.
Det var hennes besvär i frågan om Fyrens Marina som låg bakom Ålands förvaltningsdomstols beslut att upphäva två av kommunstyrelsens beslut i frågan.
Traute Eriksson är inte odelat glad över ÅFDs beslut.
– Samtidigt är det oerhört skrämmande att våra kommunpolitiker och tjänstemän inte har observerat vilka fel man gjorde, fel mot lagen om allmänna handlingars offentlighet och fel mot lagen om jäv. Då ställer man sig frågan om det brukar gå till så här, säger Eriksson.
– En sak till som jag under ärendets gång har uppfattat som skrämmande är bristen på kunskap hos kommunpolitiker och tjänstemän om projektet Fyrens Marina.

Skall bevaras
– Ett projekt där kommunen villigt ställer upp som bulvan borde man känna till i detalj enligt min åsikt.
Eriksson betonar att det aldrig har varit hennes avsikt att påpeka fel hos kommunpolitikerna och tjänstemännen.
– Det är deras agerande i ärendet som har försatt mig i den här situationen. Jag anser fortfarande att Prästskogen (Åkerkulla) i sin helhet skall bevaras åt kommande generationer. Det finns andra möjligheter för kommunens framtidsplaner.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax