DELA

Eriksson Capital blir världsledande

Åländska Eriksson Capital storsatsar på tillverkning av korvskinn genom att köpa ett av Europas ledande företag på området, Teepak.
Genom köpet blir företaget världsledande inom affärsområdet fibertarm.
Genom sitt nybildade dotterbolag VT Holding har Eriksson Capital köpt Teepak Europe, en av Europas ledande tillverkare av konsttarm, från det amerikanska företaget Lake Pacific Partners.
Eriksson Capital äger sedan tidigare Visko i Hangö, som också är en tillverkare av konsttarm. Visko kommer att ingå VT Holding och därmed kommer företaget att bli en global marknadsledare inom flera mycket viktiga produktområden, skriver Eriksson Capital i ett pressmeddelande.
Både Visko och Teepak är två av världens största fibertarmsproducenter och genom sammanslagningen blir det nya företaget världsledande inom affärsområdet fibertarm och en av de tre största tillverkarna av cellulosatarm.
Varför satsar ni ytterligare på tarmtillverkning?
– Vi har varit aktiva i branschen i 20 år och har byggt upp kunskap och kontaktnät på området. Nu skapar vi större och starkare enheter, säger Ben Eriksson som utsetts till vd för VT Holding.
Själv har Ben Eriksson jobbat i branschen i tio år och han har varit vd för Visko det senaste året.

Tillverkning i Mexiko
Det nybildade företagets huvudmarknader är USA och Östeuropa, speciellt Ryssland och Tyskland. Huvudkontor kommer att finnas i Mariehamn.
VT Holding kommer att ha en försäljning som överstiger 100 miljoner euro och ha över 800 personer anställda globalt.
Företaget kommer att ha produktionsanläggningar för fiber- och cellulosatarm i Belgien, fibertarmsproduktion i Finland och plasttarmsproduktion i Mexiko. Efterbehandling av konsttarm kommer att utföras i Tjeckien, Nederländerna och i Mexiko. Företaget kommer att ha försäljningskontor i Belgien, Finland, Japan, Mexiko, Ryssland och Schweiz.
Sammanslagningen kommer enligt Ben Eriksson inte att innebära några personalförändringar inom Visko.

ANDERS SIMS


Fotnot: Konsttarm används inom livsmedelsindustrin, främst av korvtillverkarna. Konsttarm kan tillverkas av fyra olika råmaterial, såsom cellulosa, fiber, kollagen eller plast.