DELA

Erika studerar kvinnors inre styrka

Erika Johansson fortsätter sin undersökning om äldre kvinnor. I dagarna skickas brev med frågeformulär ut till alla åländska kvinnor som fyllt 65 år.
– Målet är att belysa det goda åldrandet. Vad är det som kallas inre styrka? Och hur kan man må bra, trots motgångar?
Erika Johansson från Mariehamn är lektor vid Högskolan på Åland och doktorand vid Umeå universitet. Hennes avhandling berör äldre kvinnor.
Redan under våren har hon i grupper intervjuat äldre kvinnor.
– Det var helt fantastiskt, tycker hon. Om man tidigare varit rädd för att åldras skulle man hört dem! De äldre kvinnorna kan verkligen konsten att hantera motgångar. En sa så här: ”Att man inte springer och gruvar sig för minsta lilla krämpa, utan försöker… vara igång… och just det här att vara aktiv och inte sätta sig ner tror jag betyder ganska mycket.”

Aktiva
De grupper som hittills intervjuats har varit körmedlemmar, frivilligarbetare, en syförening, en Marthaförening, scouter och en idrottssektion.
Mycket av förklaringen till varför de åländska kvinnorna har en positiv grundsyn kan ligga i att de har ett rikt umgänge, att man är aktiv med föreningar och andra sysselsättningar.

Äldst i Norden
Att de åländska kvinnorna blir gamla är välkänt. De blir bland de äldsta i världen. Den förväntade medellivslängden ligger på 83,6 år.
– Det är den högsta siffran i Norden.
Nu fortsätter alltså Erika Johanssons undersökning med enkäter i brevform som skickas till samtliga kvinnor på Åland födda 1945 eller tidigare.
– Det är en hel del frågor. De handlar om de stora frågorna i livet, som barn och ekonomi, hälsa och välbefinnande. Materialet blir jämförbart med statistik från andra länder. I slutändan ska man kunna se olika metoder att tackla motgångar. Vad är det som gör att man anser skärgårdskvinnorna som extra starka till exempel?

Sänd tillbaka
Projektet ska ligga till grund för planering av vård och omsorg, påpekar Erika Johansson. Det ska lyfta fram äldre kvinnors sårbarhet som grund för att motverka ohälsa och den inre styrkan som energikälla för individen, vården och samhället.
Det är viktigt att många svar kommer in. Om den som fått ett brev inte kan svara, exempelvis på grund av sjukdom, är det bra om någon anhörig skickar tillbaka försändelsen och meddelar det, påpekar hon.
Svarstiden är satt till 14 dagar.
– Men svaren går att lämna senare också.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax