DELA

Enportionsregel kvar tills vidare

Enportionsregeln kan tas bort – på sikt.
Det är socialminister Carina Aaltonens (S) svar till de åländska krögarna.
Krögare, kroggäster och näringsminister Fredrik Karlström (Ob) reagerade i somras på att den åländska alkohollagen bara tillåter kunder att köpa en portion alkohol i taget.
En ensam kund vid bardisken ska enligt lagen inte kunna köpa mer än ett glas. Om kunden beställer fler portioner till ett sällskap ska bartendern kunna se att antalet portioner inte är större än sällskapet.
En sådan lagstiftning blir orimlig att följa fullt ut, tyckte bland andra Ålands näringslivs turism- och restaurangutskott som kontaktade landskapsregeringen.
Nu har socialministern svarat på skrivelsen.
Varken polisen eller Åland miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) ser någon orsak att avskaffa enportionsregeln
Syftet med alkohollagstiftningen är att förebygga skadeverkningar. Att ta bort regeln genast skulle kunna försvåra övervakningen, tycker Carina Aaltonen.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom