DELA

Enklare lagar kring kring miljö- och hälsoskydd

Får som betar på holmar ska ha daglig tillsyn. Så står det i lagen.
För stängt, anser en arbetsgrupp som synat lagar kring miljö- och hälsoskydd, och kommit med förslag till förenklingar.
Den så kallade förenklingsgruppen har avgett sin slutrapport till Ålands landskapsregering. Gruppen har jobbat med att ta fram förslag på förenklingar i lagar som rör miljö- och hälsoskydd.
Förändringar föreslås på fem punkter. Arbetsgruppen tycker att en förnyad hälsoskyddslag är viktigast. Nuvarande lag är från 1967.
– Den är omodern och inte praktisk för dagens situation. I den används begrepp som barberarsalong och barnkrubba, säger social- och miljöminister Carina Aaltonen (S).
När det gäller djurskyddslagstiftningen menar man att nuvarande lagstadgade krav på daglig tillsyn av djur som vistas utomhus, till exempel får på holmar, är för stränga.
Gruppen föreslår att får på holmar inte ska behöva besökas mer än en gång i veckan om djurens välbefinnande kan säkerställas på annat sätt. Också kravet på att alla djur som vistas utomhus ska ha tillgång till ligghall att vistas i om natten eller när det är dåligt väder anses onödigt strängt.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson