DELA

Enklare för Åland ta över behörighet

Det måste bli enklare att föra över behörighet från riket till Åland. Det anser den parlamentariska kommitté, som i dag överlämnade sitt betänkande till landskapsregeringen.
Förslaget är att man gör en förteckning över områden, som hör till rikets behörighet. Allt annat hör till Åland eller kan överföras till Åland genom landskapslag eller på annat sätt. Endast i undantagsfall skall det krävas ändringar i självstyrelselagen för att föra över en behörighet från riket till Åland. Den här ändringen vill kommittén ha för att det är en stor om långsam process att ändra självstyrelselagen.
Beskattningsrätten vill kommittén få över till Åland helt och hållet, men i etapper. Man vill börja med den indirekta beskattningen och så gå vidare med kapitalbeskattningen och samfundsbeskattningen.
Kommittén, som har arbetat under ledning av vice talman Gunnar Jansson, överlämnade sitt betänkande klockan 13.