DELA

Enklare EU-handel i sikte

Åland kommer troligtvis få behålla sitt undantag från EU:s tullsystem. Dessutom bildas en plattform för ytterligare förenklingar i handeln.
– Det här visar att lilla Åland kan påverka EU, säger finansministern Lasse Wiklöf (s).
Ett förslag till nytt tullsystem för EU har tagits fram i form av ett utkast. Den nya kodexen är tänkt att göra systemet mer enhetligt, vilket går stick i stäv med Ålands strävan.
Men Åland, och likartade områden, ser ut att få ett undantag så att handeln med alla EU-länder blir enklare. I dag är bara handeln med riket och Sverige förenklad. Dessutom skapas en plattform för ytterligare förenklingar framöver.
Innan Ålands undantag är godkänt ska flera instanser behandla ärendet. Den här månaden ska rådet, bestående av EU-ländernas finansministrar, besluta om tullkodexen, därefter ska ärendet till EU-parlamentet. Finansministern Lasse Wiklöf mycket nöjd och redan i det här skedet.
– Jag har ytterst gott hopp om att det blir godkänt. Parlamentet har tidigare stött oss i sin behandling.

Milstolpe passerad
EU:s tullkodex är den sak som finansministern och hans avdelning lagt ned mest arbete på under de tre senaste åren och nu verkar det som att det inte har varit förgäves.
– Det här visar att lilla Åland kan påverka EU. Det är en jäkla arbetsseger som vi lyckats med tack vare gott samarbete med tullstyrelsen och finansministeriet i riket. Vi har kommit förbi en milstolpe, säger Lasse Wiklöf.
EU-kommissionen har, enligt Wiklöf, sagt att man nu ska ta itu med arbetet att hitta konkreta lösningar som leder till förenklingar inom handeln. En sådan kommitté ska sammanträda inom kort. Det kan dock ta tid innan fler förenklingar blir verklighet.

Mindre papper
De förenklingar som Åland redan har uppnått och som man hoppas kunna göra framöver är av byråkratisk art. Framför allt företag slipper en hel del pappershantering i och med förenklingarna. Även tullens arbete underlättas.
Om Åland inte får undantaget i det nya systemet så kommer handeln att försvåras, även med riket.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax