DELA

Enigt om förändring – men oenigt om hur

Det råder en ganska bred enighet i lagtinget om att förändringar måste ske. Frågan är bara hur.
Det framkom under gårdagens lagtingsdebatt när man diskuterade landskapsregeringens meddelande om den så kallade samhällsservicereformen.
Som Nya Åland har berättat tidigare vill regeringen samla den kommunala sociala sektorn utom barn- och äldreomsorg i en gemensam myndighet. Man vill också skapa en gemensam och övergripande samhällsplanering, byggnadsinspektion och vägförvaltning och samordna brand- och räddningsväsendet.
Enligt kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) som presenterade meddelandet har man tagit fasta på de saker som man lyckats nå politisk enighet kring.
– Ledorden är likvärdig service, rättsäkerhet, effektivitet, och integritet. Det är viktigt att samla kompetensen så att tjänstemännen kan känna sig trygga i sin yrkesroll. Givetvis finns det också ekonomiska incitament. Kostnadsutvecklingen måste plana ut, sade Lindholm inledningsvis i debatten.
Just de ekonomiska aspekterna i reformen var något som oppositionen sade sig sakna i meddelandet.
– Om det här får fortgå så slutar det som med alla reformer som har gjorts på Åland. Det blir mångdubbelt dyrare. Här är ekonomin inte i fokus utan annat politiskt flum. På enbart fyra år har Ab Åland gått back med 70 miljoner. Siffror som skulle få vilken företagsledare som helst att bli helt förstörd. Ålands framtid är skrämda av den ekonomiska verkligheten och vi blir ännu mer skrämda av det snömos som ligger till grund för detta meddelande, sade Anders Eriksson (Åf).
Det andra oppositionspartiet Liberalerna sade sig också sakna de ekonomiska aspekterna. I övrigt ställer de sig försiktigt positiva till innehållet i regeringens meddelande och partiledaren Katrin Sjögren drog paralleller till Liberalernas valprogram.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom