DELA

Enig regering vill frysa landskapsandelar

En enig landskapsregering föreslår en lagändring som krävs för att man inte ska indexjustera landskapsandelarna nästa år.
– En kontraproduktiv struntåtgärd, säger Ålands kommunförbunds direktör Erik Brunström
Förslaget lämnas till lagtinget i anslutning till budgetförslaget för 2014, där regeringen redan räknat med att det inte blir någon indexjustering.
En indexjustering skulle höja landskapets utgifter med drygt 0,7 miljoner nästa år. Erik Brunström är besviken.
– Hälften av kommunerna står inför att höja skatterna när de ändå räknar med underskott eller nollresultat. Jag förstår att landskapet måste se om sina finanser men det här beslutet innebär inga besparingar. Man flyttar bara finansieringsansvaret till utföraren.
Kommunerna har inte fått komma till tals när ärendet förberetts, säger Brunström. Samrådsavtalet som undertecknades i våras har inte följts.
– Vi har blivit överkörda. Landskapsregeringen har frångått principerna om hur samråd ska gå till. Det har inte funnits utrymme för förhandlingar och vi har inte fått förslaget berett.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom