DELA

Enig politikergrupp vill sänka promillegränserna

Sänkta promillehalter till 0,8 för grovt rattfylleri och 0,2 för rattfylleri av normalgraden.
Det föreslår den grupp politiker från olika partier som reviderat Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk.
Förslaget till handlingsprogram presenterades i går. Det är en enig grupp politiker – ordförande Carina Aaltonen (S, Åke Mattsson (M), Cita Nylund (Ob), Göte Winé och Torbjörn Eliasson (C) – som står bakom handlingsprogrammet som landskapsregeringen i går antecknade till kännedom.
Carina Aaltonen förklarar målet: nolltolerans mot alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel hos barn och unga under 18 år, höja debutåldern och minska totalkonsumtionen av alkohol och tobak, skapa ett narkotikafritt samhälle samt motarbeta spelberoende och begränsa dess negativa effekter. Också faran med energidrycker för barn och unga tas upp. En attitydförändring är målet. 18 års åldersgräns för penningspel införs om kommittén får som den vill.
Programmet har alltså breddats från det tidigare som tog upp endast alkohol, narkotika och tobak.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre