DELA

Enig landskapsregering kör hårt med reformen

Redan på onsdag eller torsdag den här veckan ska lagtinget debattera det meddelande om samhällsservicereformen som landskapsregeringen fattade beslut om i går.
Ett tiotal konkreta åtgärder ingår.
Nu kör landskapsregeringen så det ryker. Det kan man konstatera i och med måndagens beslut i plenum om att lämna meddelandet vidare till lagtinget.
Lantrådet Camilla Gunell (S) och kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) som håller i tömmarna för reformarbetet presenterade innehållet.
– Det här är vi helt eniga om i landskapsregeringen, intygar de.
Båda ser meddelandet som ett stort och viktigt steg framåt. Ett hundratal personer från olika områden – kommuner, föreningar, ungdomar, näringslivet, tredje sektorn med flera grupper – har träffat landskapsregeringen och bidragit med sina önskemål och synpunkter.
– De har uppmuntrat oss att fortsätta på den inslagna vägen.
Meddelandet omfattar också arbetet med den digitala agendan och annat framtidsorienterat arbete.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre