DELA

Enig kritik mot statsstödsfakta

Sällan har både redare och sjömansunionen varit så eniga i någon fråga som i den om statsstödet till sjöfarten.
Båda parter betonar unisont att redarna inte mjölkar staten på pengar utan att de beviljas sysselsättningsstöd enligt EU-regler som gäller hela Europa.
I dag kommenterar de tv-programmet där åländska rederier fanns med på topplistan över de som lyfter statsstöd.
Som Nya Åland berättade i går hör åländska rederier till de företag som har fått mest statsstöd under åren 2000-2011. Uppgifterna har tagits fram av Yles aktualitetsprogram MOT och i programmet talas det bland annat om att flera av de som får stöden utgör en ”liten stamkundskrets”.
De representanter för redarna som Nya Åland har pratat med är ense om att det är en onyanserad bild av verkligheten som presenteras i programmet.
– Man har blandat ihop äppel och päron i programmet om statligt stöd säger Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland.
– Det är inte företagsstöd som betalas ut till rederierna, det är ett sysselsättningsstöd. Enligt EU-kommissionens riktlinjer kan staten betala ut stöd för att rederierna sysselsätter finländska och åländska sjömän.


Inte analyserat
Inte heller facket tycker att programmet gav rätt bild av stöden till rederierna.
– De som hade gjort programmet har inte desto mera analyserat vad stöden egentligen gäller, säger Kenneth Bondas.
– Nu blev det stora rubriker om statsstöd då det egentligen handlar om att man följer EU:s regelverk som säger att rederinäringen i Finland får tillbaka en del av bemanningskostnaderna om man har anställda från EU-länder ombord.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds


Titte Törnroth-Sarkkinen