DELA

Englund gör nytt utspel i spararbete

Konkurrensutsätt landskapets annonsering och välj den lokaltidning som ger den billigaste offerten.
Det föreslår Anders Englund (C) i ett nytt sparutspel – med udden tydligt riktad mot tidningen Åland.
Utspelet kommer som en direkt följd av två saker som hänt nyligen: Dels att landskapsregeringen vill spara pengar genom att införa dagliga pauser på Töftöfärjan, dels för att tidningen Ålands chefredaktör Niklas Lampi i en ledare den 11 augusti ansåg att sparbetinget på Töftöfärjan bör accepteras av Centern.
– Nu diskuteras sparåtgärder i alla delar av landskapets budget för nästa år, och jag har tittat på marknadsförings- och annonseringsutgifter lokalt under fjolåret Med ÅHS-annonserna inräknade har landskapet betalat över 300.000 euro totalt för marknadsföringen.

Skillnad på 50.000 e
Han har också tittat skilt på kostnaderna för annonseringen – tjänste- och investeringsannonser och annonsering om projektanbud – i tidningen Åland och Nya Åland under fjolåret och kommit fram till att landskapet lagt ut 91.000 euro till tidningen Åland och 27.000 euro till Nya Åland.
– Det är ju en skillnad på 50.000 euro. Antingen har landskapet annonserat mera i tidningen Åland än i Nya Åland, eller så är Nya Åland billigare, säger han utan att ha desto mera satt sig in i detaljerna bakom summorna.
Han ser också en annan skillnad mellan tidningarna.
– I Nyan får man mycket större synlighet eftersom formatet är större. Man får en större tvåspaltare för samma pris som för en mindre i den andra tidningen.

”Förtäckt presstöd”
Englunds förslag, som han nu tänker föreslå i den kommande sparprocessen, är att landskapet konkurrensutsätter marknadsföringen lokalt, begär offerter och väljer den billigaste.
– Som det nu är betalar landskapet dubbelt, och egentligen är det ju ett förtäckt presstöd vi betalar ut. Om vi annonserar i bara den ena tidningen i stället för som hittills i båda sparar vi lågt räknat in 150.000 euro per år, pengar som kanske kan läggas på sjukvården eller på något annat. Kanske det också blir 30.000 euro över för att vi ska slippa matpauser på Töftöfärjan, Vårdös livsnerv.
”Nog förstår jag att båda tidningarna vill att medborgarna ska ha tillgång till landskapets annonser”, säger han.
– Den enskilda prenumeranten vill förstås gärna ha den tidning där annonseringen sker.
Han utgår från att landskapsregeringen tar hans sparförslag till diskussion i samband med budgetarbetet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax