DELA

Englund går mot partiet i avbytarfrågan

Anders Englund (C) vill skrota landskapsregeringens förslag om förändringar i avbytarservicen.
– Landskapsregeringen riskerar med sitt agerande att dra undan mattan för en hel näring, skriver han i en reservation.
Lagtingets näringsutskott föreslår i sitt betänkande om den nya lagen om avbytarservice att förslaget ska godkännas. På den linjen gick åtminstone en majoritet bestående av Jörgen Strand (FS), Mika Nordberg (Ob) samt ersättaren Olof Erland (Lib).
Förändringarna i servicen innebär enligt förslaget att lantbrukarnas årsledighetsdagar begränsas till 10, 15 eller 30 dagar beroende på antal djurenheter. Dessutom föreslås att bestämmelserna om vad som ska anses utgöra en husdjursenhet ändras för att bättre återge det arbete som krävs för att sköta olika djur.
Centerpartisterna Roger Slotte och Anders Englund, som är ordförande i utskottet, har lämnat varsin reservation till betänkandet.
Utskottsbetänkandet debatteras i lagtinget i dag.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman