DELA

Engagemang för unga prisas

Rädda Barnen på Åland behöver din hjälp.
Det är dags att föreslå kandidater till årets pris för insatser i FNs barnkonventions anda.
Förutom äran och ett diplom får pristagaren 1 000 euro som får återinvesteras i Rädda barnens verksamhet lokalt eller internationellt.
Hur utses vinnaren?
– Många gör mycket bra för barn. Men det här priset handlar om att göra barnen delaktiva och ta med dem i processer, säger Johanna Fogelström, vikarierande verksamhetsledare på Rädda barnen.
En titt på tidigare vinnare kan inspirera till nya nomineringar.
2009 gick priset till Mariehamns tekniska chef Kai Söderlund och hans medarbetare för att de lyssnade på eleverna vid Övernäs skola inför en ombyggnad av övergångsstället på Storagatan vid St Görans kyrka.
2010 års pristagare var Tua Åström och Kyrkby högstadieskolas föräldraförening där hon var ordförande för att man förbättrat informationsflödet mellan elever och vuxna.
2011 prisades dåvarande utbildningsministern Britt Lundberg och byråchefen Stina Colerus som hyllades för att de involverade elevråd på hela Åland när läroplanen skulle förnyas.
2012 uppmärksammades Lemlands kommuns fritidsledare Jenna Gestranius och fritidsnämndens ordförande Stefan Nordas för initiativet att låta ungdomarna själva bestämma hur en del av budgetmedlen för unga skulle användas.
Och i fjol gick priset till Mia Hanström och föreningen Skunk för skärgårdsunga, med ett hedersomnämnande för Lovisa Arlid, projektledare för Young Voices.


Tänk fritt
Johanna Fogelström uppmanar ålänningar att tänka fritt när man funderar på nästa pristagare. Förslagen ska lämnas senast den sista oktober. till Rädda barnen på Åland via facebook, mejl, telefon eller brev.
– Alla vägar går bra.
Priset som delas ut på barnkonventionens dag den 20 november blir en överraskning för mottagaren.

Patrik Dahlblom