DELA

”En ytterst osannolik kombination av händelser”

Grundstötningen berodde på en ytterst osannolik kombination av olika händelser och omständigheter och ingen kan enskilt pekas ut som orsak.
Så löd befälhavare Jan Enkvists förklaring till Amorellas grundstötning i december.
I går hölls sjöförklaring i Ålands sjörätt på befälhavarens initiativ. Stora tingssalen fylldes till sista plats av myndighetsrepresentanter, sjöfartsinspektörer, olycksutredare och företrädare för Viking Line.
Dessutom bänkade sig en klass styrmanselever från högskolan för att se hur en sjöförklaring går till i praktiken.
Befälhavaren Jan Enkvist, som biträddes av juristen Lena Laitinen, läste upp den sjöförklaring har redan lämnat in till sjörätten.
Efter avgången från Åbo på morgonen lämnade han bryggan. Vid 12.30-tiden befann han sig i sin hytt och gjorde skrivbordsarbete när ljusen plötsligt började blinka.
Han förstod genast att det hade blivit problem med elströmmen, tittade ut genom fönstret och såg att fartyget närmade sig den trånga passagen vid Julgrund utanför Föglö.
Han sprang snabbt upp på bryggan. Pang på genast, svarade han på sjörättens fråga om när han han tog över kommandot. Allt gick så fort att vaktstyrmannen och lotsen som befann sig på bryggan knappt hann trycka på captain´s call-knappen.
Då var klockan 12.32.
På bryggan stod det direkt klart att fartyget drabbats av något slag av blackout och blivit omöjligt att manövrera strax före den besvärliga passagen genom Julgrundshålet. Huvudmotorerna hade stannat och fartyget verkade ha tappat all framdrivningsmaskineri och en stor del av apparaturen på bryggan.
Lotsen försökte styra fartyget men fick ge upp och försökte i stället med luftstyrning, nitrogenflaskor, men eftersom roderindikationerna fladdrade hit och dit var det omöjligt att veta om rodren påverkades och hur de låg.
Frivaktsstyrmannen kom nu till bryggan och försökte hjälpa lotsen med styrningen. Också överstyrmannen ryckte in.
Hela tiden tjöt alarmen som hade aktiverats på grund av blackouten.
Befälhavaren hade snabbt konstaterat att chansen att komma genom passagen var mycket liten och förberedelser vidtogs för att nödankra omedelbart.
Tack vare lotsens styrförsök kunde en allvarligare olycka undvikas i den sprängda, södra, delen av farleden. Fartyget gled i stället över till den norra sidan av farleden och hade passerat Julgrund. Det stod nu klart att fartyget inte skulle hållas kvar i farleden.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax