DELA

En snäll människa får Rakels pengar

Var snäll – få över tusen euro!
För första gången utdelas i höst ett bidrag från Rakel Karlsson minnesfond. Det sker på Andersdagen, det 30 november.
Det ges till någon som uppoffrat sig för en annan människa.
Ett fång blommor och en prissumma på 1.681 euro får en person i höst. Det ska vara en extra snäll person.
Den ojämna prissumman bottnar i att donatorn, Rakel Karlsson, som avled 2008, skrev sitt testamente redan på den tiden mark var vår myntenhet. Det utgör en tredjedel av avkastningen från hennes minnesfond.
Kriteriet skrev hon i sitt testamente:
”Till en välförtjänt person som under flera år osjälviskt tagit sig an och bistått annan person på Åland.”
Att en person utan arvingar testamenterar bort sin kvarlåtenskap på detta vis är ovanligt.
Nu är det Folkhälsan på Åland som har hand om utdelningen av fondpengarna och som genom annonser sökt lämpliga kandidater. Detta är den enda privata minnesfond som föreningen handhar.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman