DELA

En skoltaxi får skjutsa 13 barn

Det blir åter tillåtet att köra skolskjutsar med upp till 13 barn i en bil. Landskapsregeringen ändrar förordningen efter att kommunerna drabbats av kraftigt höjda kostnader.
År 2009 beslutade landskapsregeringen att efter en övergångsperiod begränsa antalet barn i en skoltaxi till åtta. Detta fick skolskjutskostnaderna att skjuta i höjden i bland annat Hammarlands kommun, från 150.000 euro till 183.000 euro per år. I slutet av 2011 ansökte Hammarland om dispens från åttabarnsregeln men fick ett nej.
Nu ändras förordningen om skolskjutsning så att det blir tillåtet att transportera upp till 13 barn under 12 år i en skoltaxi. Två barn per en sittplats eller tre barn per två sittplatser är tillåtet så länge det finns ett trepunktsbälte för varje barn.
Läs mer i papperstidningen! (aks)