DELA

En röst avgjorde budgetram

Liberalerna och Socialdemokraterna i Mariehamn vill skona den sociala sektorn och bildningssektorn från alltför hårda sparkrav.
Men det borgerliga blocket säger nej och vann i stadsfullmäktige med en enda rösts majoritet.
I tisdags skulle stadsfullmäktige slå fast vilka budgetramar man skall gå efter år 2014, det vill säga hur mycket pengar de olika nämnderna och enheterna skall ha att röra sig med.
Enligt den ursprungliga planen skulle det totalt handla om cirka 50,6 miljoner euro men, i samband med att budgeten för 2013 antogs, bestämde fullmäktige att den summan skall bantas med 1,75 miljoner till drygt 48,8.
I stadsstyrelsen förra veckan nöjde man sig plötsligt inte med det utan klubbade ett beslut som betyder att sparkravet i stället är 2 miljoner euro.
Det var det beslutet som fullmäktige skulle ta ställning till i förrgår.
Det första motförslaget lades av Krister Norrgrann (Lib) som ville att socialnämnden skulle få 325.000, bildningsnämnden 300.000 och infrastrukturnämnden 214.000 euro mera än i stadsstyrelsens ramar.
Samtliga Liberaler och Socialdemokrater ställde sig bakom förslaget men det räckte inte då det blev dags för omröstning. Norrgranns förslag föll med rösterna 13 mot 14.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen