DELA

En mild debatt mitt i shoppingsorlet

Mitt i ett stimmigt Sittkoff försökte riksdagskandidaterna nå ut till sina väljare.
Uppdelningen i duellblock var publikvänlig och erbjöd korta svar i många ämnen.
Tanken är god med att arrangera en riksdagsdebatt mitt i Sittkoffs galleria. Men upplägget gjorde det svårt att höra genom stimmet om man inte satt vid något av borden rakt framför podiet.
Men de som tog sig tid att lyssna fick ta del av en debatt uppdelad i två duellblock med två kandidater vardera från respektive lista. Första kvartett på scen var Axel Jonsson (ÅF) och Henry Lindström (C) från listan Åländsk samling samt Tony Asumaa (Lib) och Lennart Isaksson (M) från Alliansen för Åland.
Debattledaren Jörgen Pettersson öppnade med frågan om Finland ska delta i FN-operationen i Libyen.
– Jag är emot att man skickar ner flyg och bombar från luft till mark, istället ska man satsa pengar i de humanitära insatserna, sa Asumaa.
– Det är ingen självklarhet att man inte ska hjälpa till, det borde diskuteras. Men nu när det är valtider håller Finland sig passivt, sa Jonsson.
I frågan om Finland ska ta emot fler flyktingar och invandrare var alla eniga, i synnerhet när det handlar om humanitär hjälp.
– Arbetskraftsinvandringen är en viktig fråga. Det finns skräckexempel från storstäder där det tar 9-10 år att få in folk i arbetslivet. Vi måste anställa våra egna arbetslösa först, det är en skyldighet vi har mot vår befolkning, sa Isaksson.
– I dag är vi ett EU-land där folk kan flytta runt för arbete. Man tillsätter tjänster efter kompetens, inte ursprung, sa Jonsson.


Höjd klumpsumma
Vidare diskuterade man om det är rätt att betala sjöfartsstöd.
– Det finns en gemensam sjöfartspolitik inom EU och om vi ska kunna konkurrera måste vi ge stöd, sa Lindström.
– Ja, med brasklappen att det inte känns rätt att rederier flaggar ut till Sverige. Arbetsmarknadens parter borde tänka till, sa Isaksson.
Kärnkraftsfrågan kom upp även i den här debatten. Ska man bygga fler kraftverk? Nej, svarade alla.
– Men två tillstånd har beviljats, så det kommer två till. Utöver dem, nej. Före det måste man se om det finns alternativa lösningar, sa Asumaa.
Den andra kvartetten bestod av Åländsk samlings Johan Ehn (M) och, igen, Tony Asumaa (som fyllde frånvarande Eva Ekström-Andersens (Lib) stol) samt Elisabeth Nauclér och Christian Beijar (S). De fick öppna med att svara på hur de ska få klumpsumman att växa från nuvarande 0,45 procent.
– Genom fakta, man behöver övertyga de som är tveksamma, sa Ehn.
– Det är inte i första hand riksdagskandidatens uppgift, men man kan försöka påverka, sa Nauclér.
– Som ekonom kan jag siffror och då kan jag också lägga fram dem så andra förstår, sa Asumaa.
– Siffrorna är klara och tydliga, vi måste få upp summan genom övertygelse och argument, sa Beijar.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström