DELA

En frostnatt i september

Väderleken under september var i det närmaste normal, både vad gäller temperatur och nederbörd.
Det visar sammanställningen som Ålands försöksstation gjort.
Medeltemperaturen var 11,1 grader. Den ”normala temperaturen”, som är ett medeltal för åren 1972-2000, är 10,8 grader.
Den 17 september uppmättes månadens högsta temperatur, som var 17,8 grader. Kallast var det den 14 september, då uppmättes temperaturen plus 1,8 grader på två meters höjd och minus 1,4 vid markytan.


Tidiga äppel
Enligt försöksstationens mätningar var den effektiva värmesumman, alltså säsongens sammanlagda antal grader över plus fem, 120 grader lägre än vid motsvarande tid under fjolåret.
”Trots den lägre värmesumman ser flera äppelsorter ut att ha blivit skördemogna tidigare än ifjol. För jordbrukets del återstår nu främst skörd av äpplen, sockerbetor och kinakål (samt eventuellt en del andra höstgrönsaker).” skriver försöksstationen i sitt meddelande.


15 dagar regn
Totalt kom det 71,6 millimeter nederbörd, fördelat på 15 dagar, i september enligt försöksstaionen. Det är 4,6 millimeter mera än normalt.
Mest nederbörd föll det den 8 september, då det uppmättes 19,7 millimeter.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax