DELA

En epok tar slut när mjölkgården läggs ner

Gun och Karl-Johan Toivonen har haft mjölkgård i Svartsmara, Finström i 31 år. De tog över av Guns föräldrar. Till hösten lägger de antagligen ner verksamheten eftersom ingen vill ta över.
I ett vackert välbevarat hus från 1700-talet tar Gun och Karl-Johan Toivonen och emot oss. De bor i huset tillsammans med Guns mamma Ruby Eriksson.
– Huset är från den svenska tiden, säger Karl-Johan Toivonen.
Paret Toivonen har tagit hand om mjölkgården sedan 1976. Som mest har de haft 22 kor men för tillfället trappar de ner och har 16 kor varav åtta är kvigor. Gården består av 22 hektar odlingsmark och Toivonen odlar främst foder, gräs och havre.

Lever gott liv
Gun och Karl-Johan Toivonen tycker att de lever ett bra liv som mjölkgårdsägare.
– Vi har så vi klarar oss. Det beror på vad man har för krav på förmögenhet men vi har mått gott, säger Gun.
Som mjölkbonde räknar man inte sin timlön.
– Det här är en livsstil. Vi räknar inte lönen efter arbetsinsatsen.
Karl-Johan tycker att det är svårt att hitta en specifik orsak till varför ungdomar inte vill ta över mjölkgårdarna.
– En orsak kan vara att man blir så bunden vid mjölkgården och ungdomarna vill inte bli så bundna.
– Och binder de sig så vill de också ha bra betalt. Men det här är inte så lönsamt, tillägger Gun.

Rutinerad vardag
Klockan sex är det väckning i familjen Toivonens hus.
– Förut gick vi direkt till ladugården på morgonen men nu som äldre har vi lite lugnat ner oss, säger Gun.
De äter frukost och tar det lugnt en stund men sedan arbetar de i ladugården i cirka två timmar.
– Korna mjölkas på morgonen och på eftermiddagen klockan sex, ungefär, säger Karl-Johan.
Livet som mjölkgårdsägare är socialt begränsande i viss mån.
– Vi kan till exempel inte gå på teater som börjar klockan sex eller sju på kvällen för just då mjölkar vi korna, säger Karl-Johan.
Toivonens lever ett speciellt liv och har en inrutad vardag eftersom korna ska mjölkas ungefär vid samma tid två gånger varje dag. Hur lång tid mjölkandet tar beror på.
– Det beror på hur många av korna som mjölkar. Men just nu mjölkar alla 16 kor, säger Gun.
Livet som mjölkbönder innebär tungt kroppsarbete så Toivonens ser till att också äta regelbundna tider varje dag.

Olika personligheter
Korna är läraktiga djur, tycker Gun och Karl-Johan Toivonen.
– De är vanedjur. Första gången de ska mjölkas kan de vara lite motsträviga men så snart de får en början och vet vad det handlar om är de mycket samarbetsvilliga, säger Gun.
Korna har alla sin egen personlighet.
– De är mycket individuella. Mjölkbarheten och lynne går inte heller i generna, för kalvarna kan vara mycket olika sina mammor, säger Gun.

Framtiden oviss
Gun och Karl-Johan har tre barn varav en är jordbrukare. De två andra har helt andra yrken.
– Vår äldsta son, Mats, har egen mark. Han odlar mest vete och har också en grönsaksodling. Men han kommer antagligen inte att vilja ta över mjölkkorna, säger Karl-Johan.
Dottern Ida bor i Kanada med sin man och tre barn. De har också ett hus på gården i Svartsmara. Den yngsta sonen Göran studerade i Uppsala och jobbar nu i Stockholm.
Mjölkgårdens framtid är mycket oviss. Om inte äldsta sonen tar över kommer mjölkgården att läggas ned. Då slaktas de flesta korna medan några kanske säljs.
– Vi vet inte riktigt vad som ska hända. Vi är så inkörda med att ha kor att det känns konstigt att tänka sig vara utan dem, säger Gun.
Men lite skönt blir det också att pensionera sig, tycker paret Toivonen.
– Vi blir mindre bundna och kommer att få ett annorlunda socialt liv, säger Karl-Johan.

NADINE ASCHANFoto: ANDREAS DIENERT