DELA

En av Ålands äldsta boplatser grävs ut

7.000 år gamla matrester kan hjälpa till att tidsbestämma en av Ålands äldsta boplatser, Västra Jansmyra.
Hittills har utgrävningen hittat mejslar, stenverktyg, en keramikskärva och en benbit.
I sommar gräver museibyrån ut vad som finns kvar av stenåldersboplatsen i Västra Jansmyra, Saltvik. Stora delar av fornlämningen förstördes år 2010 då området användes som sandtäkt.
Fornlämningen är från den första tiden då människor kom till Åland och kan dateras till mellan 5.200-4.500 före Kristus. Utgrävningen pågår fram till mitten av augusti, men man har redan gjort många fynd.
Det hittills mest imponerande fyndet är en keramikskärva som det finns en liten skorpa med bränd mat kvar på.
– Keramikbiten kommer från ett kärls mynning och det gör fyndet arkeologiskt bättre. Från krökningen på skärvan kan man uppskatta kärlets storlek till kanske 40 centimeter i diameter, säger antikvarie Mikko Helminen.
De omkring sjutusen år gamla brända matresterna är extra viktiga då de kan hjälpa till att mer exakt tidsbestämma boplatsen genom C14-metoden.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson