DELA

En åttondels hiss i budgeten

Hissen går inte ända upp i landskapsregeringens investeringsplaner för hissar i flervåningshus.
Det kunde oppositionen konstatera efter att Carina Aaltonen (S) vid dagens budgetdebatt i lagtinget ville veta summan och vilka fördelningsprinciper landskapsregeringen har för bidraget.
50.000 euro blev svaret. Med en hiss som kostar 400.000 euro blir det inte många hissar, bara en åttondels.
– Den går bara till första våningen, hördes det i lagtingssalen.
Även Gun-Mari Lindholm (Ob) ville veta hur mycket och för vem anslaget var ämnat.
Läs mer om budgetdebatten i onsdagens Nya Åland!

Nina Smeds