DELA

En aning fler arbetslösa i år- Lumparland helt utan

Tre procent av den åländska befolkningen var arbetslös i maj, vilket är lite fler än för ett år sedan, visar färsk statistik från ÅSUB.
Högst är arbetslöshetsgraden bland ungdomar under 25 år.
I maj ökade den öppna arbetslöshetsgraden på Åland till 2,7 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med maj ifjol då den var 2,5 procent. Den totala arbetslöshetsgraden, inkluderande 55 personer i sysselsättningsåtgärder, uppgick till 3 procent. Något fler män än kvinnor är arbetslösa, 3,2 procent respektive 2,8 procent.
Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var också något högre än i maj i fjol, 5, 2 procent jämfört med 4,6 procent. Bland dem som fyllt 55 år var det däremot 0,1 procentenheter färre som var arbetslösa i år, 2,1 procent.
Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 100 personer och det var fyra personer fler jämfört med maj ifjol. De långtidsarbetslösa utgör 0,7 procent av arbetskraften.
Högst är arbetslöshetsgraden i Eckerö med 4,2 procent medan det inte finns några arbetslösa personer alls i Lumparland. Flest arbetslösa räknat i antal finns i Mariehamn där 3,3 procent saknar jobb.
Antalet arbetssökande ålänningar var i maj 807 personer, vilket är tre personer färre än i fjol.
Läs mer i papperstidningen! (as)