DELA

En alkoholist ger fler offer

Det heter att endast tio procent av befolkningen har alkoholproblem, men enligt skådespelaren och partiledaren Benny Haag är det betydligt fler som drabbas.
– Jag säger inte att man inte får ta ett glas vin, men vi ska inte gnälla över ett problemfyllt samhälle som vi själva har valt, säger han.
Benny Haag, svensk skådespelare och partiledare för Spritpartiet, höll i går sin monolog ”Inte mer än fullt, tack!” på kultur- och kongresshuset Alandica. Monologen handlar om en pojke som växer upp med en missbrukande pappa och som lovar sig själv att aldrig bli som fadern. Men sen blir han själv alkoholist som vuxen.
– Bitar av monologen är tagna ur mitt eget liv, jag är själv nykter alkoholist. Det blir ett härmande beteende hos barnet som har lärt sig att man löser problem genom att dricka alkohol, säger Benny.

Halva befolkningen
Benny resonerar så att om 100 personer representerar befolkningen och tio procent, alltså tio personer, har alkoholproblem finns det ändå fyra personer kring varje person som också får problem.
– Det kan vara familjemedlemmar, arbetskamrater eller vänner, säger Benny.
Det gör att det i slutändan blir 40 personer förutom de tio missbrukarna som har problem. Alltså halva befolkningen.
– Under de sex år som jag har jobbat med det här är det ingen som har sagt emot mig på den punkten. Mycket har förbättrats sedan jag började, men vi har fortfarande en lång väg kvar, säger Benny.

Känslomässigt problem
När Spritpartiet grundades trodde många att partiideologin gick ut på att uppmana till en större alkoholkonsumtion hos befolkningen.
– Fast det är ju bara bra, då får vi fler väljare, skämtar Benny.
Spritpartiets mål är i själva verket att halvera svenska folkets alkoholkonsumtion.
– Vi är ett parti som betonar de mer känslomässiga problemen. För alkoholism är ett känslomässigt problem. Jag var själv en ganska tråkig alkoholist som aldrig blev fullast på krogen, men jag drack för mycket.
Läs mer i papperstidningen!

LINNEA FRIMAN