DELA

Emmaus-kampanj för missbrukare

Arbete, boende, fritid och hälsa. Dessa komponenter behöver enligt Ålands fredsförening Emmaus fungera för att man ska ha en meningsfull tillvaro.
Nu vill de, tillsammans med missbrukarvården, erbjuda missbrukare tillgång till alla fyra.
Fredsföreningen Emmaus vill skapa bättre förutsättningar för de funktionshindrade missbrukare som bor på boendet Parkgatan 24 i Mariehamn. Därför har man i samarbete missbrukarvården tagit fram en plan för det nya projektet Kompanjon 24 och lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om förprojekteringspengar.
Projektidén har även diskuterats med Mariehamns stads socialförvaltning och Mariehamns församlings diakoni, som båda har visat intresse för samarbete.
Enligt Emmaus är arbete och boende samt fritid och hälsa de centrala delarna i en människas liv. I det nya projektet skulle man därför ha ett helhetsperspektiv på personer med en mångfacetterad problembild.
– Vi tycker att de boende på Parkgatan behöver en meningsfull sysselsättning, säger Emmaus verksamhetsledare Carina Aaltonen.
Den så kallade kommunitetsmetoden har praktiserats inom Emmausgrupper världen över i 60 års tid. För två år sedan fick Åland besök av Emmausrepresentanter som jobbar med metoden.
– De tyckte att vi skulle skämmas över att vi bara lämnade missbrukarna på Parkgatan åt sitt öde, säger Aaltonen.

Vilja till förändring
I förslaget till socialnämnden lyfter man även fram de socialekonomiska vinsterna. Deltagarna skulle arbeta och därmed förhoppningsvis också hålla sig borta från droger och alkohol.
Från socialförvaltningens sida menar man att för att kunna skapa en fungerande kommunitet vid Parkgatan skulle sammansättningen av boende behöva förändras. Förslaget är att endast de åtta till tio personer som deltar i projektet och som vill förändra sina liv ska bo där.
– Problemet i dag är att det är svårt för till exempel de arbetande på Emmaus byggretur som bor på Parkgatan, att hålla sig nyktra när det pågår fester där hela tiden, säger Aaltonen.
Målet med projektet är att det ska leda till ökad sysselsättning genom anställning och stödanställning. En stor del av arbetet ska utföras inom ramen för Emmaus verksamheter, men med målsättningen att en del av deltagarna i förlängningen ska få jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Jämlikt
Projektet ska ha ett jämlikhetsfokus genom att involvera deltagare med funktionshinder och särskilda behov. Jämställdheten ska betonas genom rekrytering av kvinnliga deltagare.
Under den tre månader långa förprojekteringstiden ska ekonomiska och övriga förutsättningar för projektet utredas. Ger prövoperioden ett positivt resultat kan sedan en treårig projektplan göras upp.
I dag tar socialnämnden beslut i frågan.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax