DELA

Emmaus hjälper Kaliningrad och Litauen

Emmaus Åland lastade och skickade i måndags, den 3 maj, 15.000 kg kläder och skor till Kaliningrad.
Mottagare är två organisationer som jobbar med unga kvinnor och unga familjer i Kaliningrad. En viktig målgrupp är socialt utslagna unga ensamstående mammor som behöver stöd.
Kläder och skor delas även ut till andra organisationer som arbetar med socialt utslagna familjer. Den ekonomiska krisen är påtaglig i Kaliningrad. Våra samarbetspartners märker en allt större efterfrågan på klädbistånd. Många lever på så små resurser att de helt enkelt inte har möjlighet att köpa kläder, eftersom det redan är mycket svårt att få pengarna att räcka till mat.
Det rapporterar Robert Jansson, verksamhetsledare på Emmaus Åland.

Tio ton varor
Nästa last från Emmaus Åland går till Litauen där mottagarna är organisationer som jobbar med sociala frågor. Bland annat samlar Emmaus nu material till ett skyddshem för offer för sexslaveri. Allt från sängkläder till möbler, tapeter och målfärg skickas till dem. Flera åländska företag bidrar med material.


Talka
Emmaus på Köpmansgatan tar varje månad emot omkring 10.000 kg varor.
Omkring 80 procent skickas som bistånd, 10 procent säljs i butiken medan 10 procent går till återvinning.
På tisdag den 11 maj kl. 18.00-21.00 ordnar Emmaus en sorterings- och balningstalka inför transporten till Litauen. Då är alla intresserade välkomna att på ett konkret sätt delta i Emmaus verksamhet.
KIKI ALBERIUS-FORSMAN
kiki@nyan.a