DELA

Emmaus bytte namn och ordförande

Den första januari 2010 tillträder Emmaus nya styrelse. Den nya ordföranden, Carina Aaltonen, har under många år varit verksamhetsledare vid Emmaus.
Charlotte Sundin, Helena Forsgård, Margareta Flink, Gerd Åkerfelt och Birger Dahlin valdes om som styrelsemedlemmar på onsdagens höstmöte, och nya styrelsemedlemmar är Yvonne Dugin, som även valdes till Ålands representant i Emmaus Finland, och Gary Bobb. Suppleanterna Sune Häggblom och Kaija Granit omvaldes.
Föreningen har även bytt namn från Ålands fredsförening Emmaus till Emmaus Åland r.f. Namnbytet görs för att öka tydligheten.
I verksamhetsplanen för 2010 betonas arbetet med bistånd, hållbar utveckling och fredsfrågor. Emmaus ska under året bli ännu bättre på återanvändning och återvinning av kläder, textilier, skor, hushållsartiklar, böcker och byggmaterial. Ett viktigt mål är att kunna erbjuda arbetsplatser åt personer som är långtidsarbetslösa eller av andra orsaker behöver integreras på arbetsmarknaden.
Emmaus ska fortsättningsvis även utveckla samarbetet kring olika sociala projekt i Litauen, Estland, Polen, Kaliningrad, Vitryssland och Peru. Dessutom ska det finnas beredskap för nya internationella samarbetsprojekt. (tl)
.