DELA

Elva anbud på Sjöfartsmuseet

Elva anbud har lämnats in gällande Sjöfartsmuseets om- och tillbyggnad.
– Det var ungefär så många vi hade väntat oss, säger Elisabeth Rosenlöf, projektingenjör på landskapsregeringens byggnadsbyrå.
Anbuden gäller tre olika funktioner: bygg, VVS och el. Anbudsgivarna finns både på och utanför Åland men anbuden är ännu inte offentliga.
Nu kommer landskapsregeringen och Ålands Nautical Club att diskutera offerterna. Några av anbuden är inte tillräckligt tydliga i det här skedet. Till nästa vecka hoppas Rosenlöf att man ska ha fått klarhet i siffrorna. Därefter inleds kontraktförhandlingar med de mest förmånliga anbuden inom respektive område.
– Landskapsregeringen tar sedan beslut om att teckna avtal. Det kan dröja en bit in i december, säger Elisabeth Rosenlöf.
Beräknad kostnad för ombyggnaden är 10,4 miljoner euro. I summan ingår också förprojektering och planeringskostnader för en ny basutställning.

ANNIKA KULLMAN