DELA

Elpriset har tiodubblats sen avregleringen 1996

När elmarknaden avreglerades 1996 hette det att konkurrensen skulle leda till lägre kostnader för hushåll och företag.
Så blev det inte.
I stället har priset i princip tiodubblats på 15 år. Mariehamns elverks chef Cai-Eric Ekström konstaterar att prissättningen till stor del är konstruerad eftersom de stora elbolagen kan styra den.
Också Ålands elandelslags vd Jan Wennström är kritisk till utvecklingen.
– I dag tävlar elproducenterna om att få mata in el som konkurrensutsätts på Nordpool. Men de producenter som ämnar bygga ut elproduktionen gör det enbart då det är ekonomiskt lönsamt, och man kan diskutera om avregleringen är bra för samhället. Jag ifrågasätter det.
Läs mer i papperstidningen! (ao)