DELA

Elledning på vägbanan

På grund av hård vind har en elledning hamnat på vägbanan i Hammarland, i närheten av Torpvägen 189, varnar polisen.
Trafikanter uppmanas till försiktighet och att hålla avstånd för att undvika olyckor, uppmanar polisen.