DELA

Elkablar under jord höjer konsumentpris

Att gräva ner alla kablar i det åländska elnätet för minimera risken för elavbrott skulle leda till höjda konsumentpriser.
Det tror Ålands elandelslags vd Jan Wennström.
Hundratals åländska hushåll drabbades av elavbrott när vindar som närmade sig stormstyrka nådde Åland på söndagen. Vid Märkets fyr var toppnoteringen 34,7 meter per sekund.
Hårdast drabbade var hushåll i Brändö Asterholma som var strömlösa i sjutton timmar. På andra håll i landskapet varade avbrotten högst fem-sex timmar, säger Jan Wennström.
I övriga Finland har förnyad lagstiftning lett till att elbolag satsat på att minska risken för elavbrott. I framtiden kan elbolag tvingas betala högre avbrottsersättning till kunder som drabbas. Därför förbättras näten. Det handlar bland annat om att byta ut luftledningar mot kablar under jord.
Åtgärderna har medfört kraftiga kostnadshöjningar för många kunder, i synnerhet på landsbygden.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom